Víza do Číny

Vytvořte si
žádost o vízum

Pomocí pěti kroků v našem on-line generátoru, si snadno vytvoříte PDF žádost o vízum do Čínské lidové republiky, jenž je nezbytně nutná k získání víza. Žádost vypňujte v českém jazyce.

Vzory ke stažení: Vyplněná žádost o obchodní vízum do ČLR a pozvánka na veletrh.

Od 1.9.2013 musí žadatelé o vízum vyplnit nový "Formulář žádosti o vízum do Čínské lidové republiky (Formulář V.2013A)". Tento formulář (ve čtyřech krocích) se již automaticky generuje po vyplnění údajů viz níže.

Příjmení:Jméno:
Prostřední jméno:
Jméno v čínských znacích:

(pokud máte)

Jiné či dřívější jméno:
Pohlaví: muž     žena
? Současné/a státní občanství:
Dřívější státní občanství:
?Místo narození:

(město, kraj, stát)

?Datum narození:

(rok-měsíc-den)

Číslo občanského průkazu:
? Typ pasu:
normální
diplomatický
služební nebo úřední
jiný:
Číslo cestovního pasu:
? Místo vydání pasu:

(město, stát)

? Datum vydání:

(rok-měsíc-den)

? Platnost pasu do:

(rok-měsíc-den)

? Současné/á zaměstnání:
obchodník
zaměstnanec společnosti
vystupující umělec
pracovník ve výrobě/zemědělství
student
člen posádky letadla, lodi, ...
nezaměstnaný
penzista
pracovník nevládní organizace
duchovní
pracovník v oblasti médií
bývalý/současný člen parlamentu - pozice:
bývalý/současný vládní úředník - pozice:
voják - pozice:
OSVČ - upřesněte:
ostatní:
Vzdělání:
magisterské/inženýrské
bakalářské
ostatní:
Informace o současném zaměstnání, firmě či školě:
Název:
Adresa:
Telefon:
PSČ:
Zpět Pokračovat ke kroku 2